Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο εξ αποστάσεως κέντρο αξιολόγησης - Διοικητικοί υπάλληλοι στους τομείς της διεθνούς συνεργασίας και της διαχείρισης της βοήθειας προς χώρες εκτός ΕΕ

Πρόσκληση στο εξ αποστάσεως κέντρο αξιολόγησης - Διοικητικοί υπάλληλοι στους τομείς της διεθνούς συνεργασίας και της διαχείρισης της βοήθειας προς χώρες εκτός ΕΕ

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 29/04/2021

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 257

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 42​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 30/04/2021 - 10:19
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 30/04/2021 - 10:41