Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Poziv u centar za procjenu na daljinu - Administratori za međunarodnu suradnju i pružanje pomoći trećim zemljama

Poziv u centar za procjenu na daljinu - Administratori za međunarodnu suradnju i pružanje pomoći trećim zemljama

Poziv u centar za procjenu objavljuje se na EPSO računu kandidata: 29/04/2021

Približan broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 257

Minimalni broj bodova potrebnih da bi se dobio poziv: 42​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 30/04/2021 - 10:19
Datum zadnjeg ažuriranja : 30/04/2021 - 10:41