Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Rezultati pristupnih testova – druga faza - Administratori – Digitalno radno mjesto, uredska automatizacija i mobilno računalstvo

Rezultati pristupnih testova – druga faza - Administratori – Digitalno radno mjesto, uredska automatizacija i mobilno računalstvo

Objava rezultata pristupnih testova na EPSO računima kandidata: 06/05/2021

Broj kandidata pozvanih na intervju iz relevantnog područja: 36

Probir talenata – minimalan broj bodova potreban da bi kandidat bio pozvan na intervju iz relevantnog područja: 46​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 12/05/2021 - 14:25
Datum zadnjeg ažuriranja : 12/05/2021 - 14:26