Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора — първи етап - Ядрени инспектори

Резултати от подбора — първи етап - Ядрени инспектори

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 20/05/2021

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 359

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 21/05/2021 - 15:17
Дата на актуализацията : 21/05/2021 - 15:20