Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Πυρηνικοί επιθεωρητές

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Πυρηνικοί επιθεωρητές

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών (πρώτο στάδιο) στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 20/05/2021

Αριθμός υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στο επόμενο στάδιο των προκαταρκτικών δοκιμασιών (αξιολογητής ταλέντου): 359

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 21/05/2021 - 15:17
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 21/05/2021 - 15:20