Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от процедурата за подбор - Асистенти — Анализ на данни и наука за данните

Окончателни резултати от процедурата за подбор - Асистенти — Анализ на данни и наука за данните

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 07/06/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 17

Минимален резултат: 84​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 08/06/2021 - 14:54
Дата на актуализацията : 08/06/2021 - 15:18