Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής - Βοηθοί – Ανάλυση δεδομένων και Επιστήμη δεδομένων

Τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής - Βοηθοί – Ανάλυση δεδομένων και Επιστήμη δεδομένων

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 07/06/2021

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 17

Ελάχιστη βαθμολογία: 84​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 08/06/2021 - 14:54
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 08/06/2021 - 15:18