Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Members of the Selection Committee - Handläggare – högteknologi: kvantteknik

Members of the Selection Committee - Handläggare – högteknologi: kvantteknik

Uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och det är förbjudet för alla som inte är kommittémedlemmar att försöka kontakta en kommittémedlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Pierluigi CATERINO

Ställföreträdande ordförande

Camilo SOARES

Medlemmar

Pascal MAILLOT
Juan PELEGRIN MCCARTHY
Sorin CRISTESCU

Ställföreträdande medlemmar

N/A

Publicerat den : 14/06/2021 - 11:30
Senaste uppdatering : 09/07/2021 - 11:22