Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за интервю - Администратори — Високи технологии: квантови технологии

Покана за интервю - Администратори — Високи технологии: квантови технологии

Публикуване на поканата за интервю в EPSO профилите на кандидатите: 26/03/2021

Брой на кандидатите, поканени на интервю: 12

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 14/06/2021 - 11:44
Дата на актуализацията : 14/06/2021 - 11:49