Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση σε συνέντευξη - Διοικητικοί υπάλληλοι – Προηγμένη τεχνολογία: Κβαντικές τεχνολογίες

Πρόσκληση σε συνέντευξη - Διοικητικοί υπάλληλοι – Προηγμένη τεχνολογία: Κβαντικές τεχνολογίες

Δημοσίευση της πρόσκλησης σε συνέντευξη στον λογαριασμό EPSO των υποψηφίων: 26/03/2021

Αριθμός υποψηφίων που προσκλήθηκαν σε συνέντευξη: 12

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 14/06/2021 - 11:44
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 14/06/2021 - 11:49