Начало > Възможности за работа > Новини > Members of the Selection Committee - Администратори — Анализ на данни и наука за данните

Members of the Selection Committee - Администратори — Анализ на данни и наука за данните

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Thomas LIMBACH

Заместник-председател

Paola ANNONI

Членове

Aleksandra WESOLOWSKA

Andreas EISELE

Daniele RIZZI 

Thomas WEBER

Jean-Marc MUSEUX

Annamaria CSORDAS

Pascal MILLOT

Jacopo GRAZZINI

Заместник-членове

N/A

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 14/06/2021 - 12:09
Дата на актуализацията : 02/08/2021 - 12:26