Avaleht > Töövõimalused > Uudised > Members of the Selection Committee - Administraatorid – Andmeanalüüs ja andmeteadus

Members of the Selection Committee - Administraatorid – Andmeanalüüs ja andmeteadus

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Thomas LIMBACH

Esimehe asendaja

Paola ANNONI

Liikmed

Aleksandra WESOLOWSKA

Andreas EISELE

Daniele RIZZI 

Thomas WEBER

Jean-Marc MUSEUX

Annamaria CSORDAS

Pascal MILLOT

Jacopo GRAZZINI

Asendusliikmed

N/A

Avaldamise kuupäev : 14/06/2021 - 12:09
Ajakohastatud : 02/08/2021 - 12:26