Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Members of the Selection Committee - Administratorzy – analiza danych i nauka o danych

Members of the Selection Committee - Administratorzy – analiza danych i nauka o danych

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji konkursowych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Thomas LIMBACH

Zastępca przewodniczącego

Paola ANNONI

Członkowie

Aleksandra WESOLOWSKA
Andreas EISELE
Daniele RIZZI 
Thomas WEBER
Jean-Marc MUSEUX
Annamaria CSORDAS
Pascal MILLOT
Jacopo GRAZZINI

Zastępcy członków

N/A

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 14/06/2021 - 12:09
Data aktualizacji : 02/08/2021 - 12:26