Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Members of the Selection Committee - Administrátori – Analýza údajov a dátová veda

Members of the Selection Committee - Administrátori – Analýza údajov a dátová veda

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberových komisií sú dôverné, a osobám, ktoré nie sú členmi danej výberovej komisie, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi. Na predsedu výberovej komisie sa smú obrátiť iba uchádzači uplatňujúci právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a to prostredníctvom úradu EPSO, písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania.

Predseda

Thomas LIMBACH

Zastupujúci predseda

Paola ANNONI

Členovia

Aleksandra WESOLOWSKA

Andreas EISELE

Daniele RIZZI 

Thomas WEBER

Jean-Marc MUSEUX

Annamaria CSORDAS

Pascal MILLOT

Jacopo GRAZZINI

Zastupujúci členovia

N/A

Referencia: 
Dátum publikovania : 14/06/2021 - 12:09
Dátum aktualizácie : 02/08/2021 - 12:26