Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Members of the Selection Committee - Handläggare – dataanalys och data science

Members of the Selection Committee - Handläggare – dataanalys och data science

Uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och det är förbjudet för alla som inte är kommittémedlemmar att försöka kontakta en kommittémedlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Thomas LIMBACH

Ställföreträdande ordförande

Paola ANNONI

Medlemmar

Aleksandra WESOLOWSKA

Andreas EISELE

Daniele RIZZI 

Thomas WEBER

Jean-Marc MUSEUX

Annamaria CSORDAS

Pascal MILLOT

Jacopo GRAZZINI

Ställföreträdande medlemmar

N/A

Publicerat den : 14/06/2021 - 12:09
Senaste uppdatering : 02/08/2021 - 12:26