Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Members of the Selection Committee - Handläggare – den digitala arbetsplatsen, kontorsautomation och mobil datateknik

Members of the Selection Committee - Handläggare – den digitala arbetsplatsen, kontorsautomation och mobil datateknik

Uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och det är förbjudet för alla som inte är kommittémedlemmar att försöka kontakta en kommittémedlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Marco MARSELLA

Ställföreträdande ordförande

Romuald DELLI PAOLI

Medlemmar

Thierry PETIT
Zsofia SZIRANYI
Marc ROEDER
Michele MAROTTA
Marzio MORINA

Ställföreträdande medlemmar

N/A

Publicerat den : 14/06/2021 - 12:16
Senaste uppdatering : 14/06/2021 - 12:16