Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за интервю - Администратори — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления

Покана за интервю - Администратори — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления

Публикуване на поканата за интервю в EPSO профилите на кандидатите: 10/06/2021

Брой на кандидатите, поканени на интервю: 36

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 14/06/2021 - 12:17
Дата на актуализацията : 14/06/2021 - 12:19