Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση σε συνέντευξη - Διοικητικοί υπάλληλοι – Ψηφιακός Χώρος Εργασίας, Μηχανοργάνωση Γραφείου και Κινητή Πληροφορική

Πρόσκληση σε συνέντευξη - Διοικητικοί υπάλληλοι – Ψηφιακός Χώρος Εργασίας, Μηχανοργάνωση Γραφείου και Κινητή Πληροφορική

Δημοσίευση της πρόσκλησης σε συνέντευξη στον λογαριασμό EPSO των υποψηφίων: 10/06/2021

Αριθμός υποψηφίων που προσκλήθηκαν σε συνέντευξη: 36

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 14/06/2021 - 12:17
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 14/06/2021 - 12:19