Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση σε συνέντευξη - Διοικητικοί υπάλληλοι – Ανάλυση δεδομένων και Επιστήμη δεδομένων

Πρόσκληση σε συνέντευξη - Διοικητικοί υπάλληλοι – Ανάλυση δεδομένων και Επιστήμη δεδομένων

Δημοσίευση της πρόσκλησης σε συνέντευξη στον λογαριασμό EPSO των υποψηφίων: 20/05/2021

Αριθμός υποψηφίων που προσκλήθηκαν σε συνέντευξη: 122

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 14/06/2021 - 12:18
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 14/06/2021 - 12:19