Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Members of the Selection Committee - Handläggare – it-infrastruktur och molnlösningar

Members of the Selection Committee - Handläggare – it-infrastruktur och molnlösningar

Uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och det är förbjudet för alla som inte är kommittémedlemmar att försöka kontakta en kommittémedlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Maurizio CAPACCIOLI

Ställföreträdande ordförande

Gergely KOEVESD

Gonzalo CARRASCO BARNETO

Medlemmar

Antoni CASANOVA

Margarita RODRIGUEZ GARAGORRI

Frank WILHELMI

Liliana MUSETAN

Christian KIRCHSTEIGER

Didier HARDY

Luc ANDERBOURG

Ställföreträdande medlemmar

N/A

Publicerat den : 14/06/2021 - 12:52
Senaste uppdatering : 14/06/2021 - 13:04