Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση σε συνέντευξη - Διοικητικοί υπάλληλοι – Υποδομή ΤΠ και υπολογιστικό νέφος

Πρόσκληση σε συνέντευξη - Διοικητικοί υπάλληλοι – Υποδομή ΤΠ και υπολογιστικό νέφος

Δημοσίευση της πρόσκλησης σε συνέντευξη στον λογαριασμό EPSO των υποψηφίων: 14/04/2021

Αριθμός υποψηφίων που προσκλήθηκαν σε συνέντευξη: 80

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 14/06/2021 - 12:55
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 14/06/2021 - 13:04