Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от процедурата за подбор - Асистенти — Сигурност в областта на ИКТ

Окончателни резултати от процедурата за подбор - Асистенти — Сигурност в областта на ИКТ

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 15/06/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 16

Минимален резултат: 76​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 15/06/2021 - 11:34
Дата на актуализацията : 15/06/2021 - 11:35