Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής - Βοηθοί – Ασφάλεια ΤΠΕ

Τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής - Βοηθοί – Ασφάλεια ΤΠΕ

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 15/06/2021

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 16

Ελάχιστη βαθμολογία: 76​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 15/06/2021 - 11:34
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 15/06/2021 - 11:35