Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за центъра за оценяване от разстояние - Юрист-лингвисти с датски език (DA)

Покана за центъра за оценяване от разстояние - Юрист-лингвисти с датски език (DA)

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 15/06/2021

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 6

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 16/06/2021 - 09:35
Дата на актуализацията : 16/06/2021 - 10:16