Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο εξ αποστάσεως κέντρο αξιολόγησης - Γλωσσομαθείς νομικοί δανικής γλώσσας (DA)

Πρόσκληση στο εξ αποστάσεως κέντρο αξιολόγησης - Γλωσσομαθείς νομικοί δανικής γλώσσας (DA)

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 15/06/2021

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 6

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 16/06/2021 - 09:35
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 16/06/2021 - 10:16