Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Zaproszenie do udziału w zdalnej ocenie zintegrowanej - Prawnicy lingwiści języka duńskiego (DA)

Zaproszenie do udziału w zdalnej ocenie zintegrowanej - Prawnicy lingwiści języka duńskiego (DA)

Publikacja zaproszenia do udziału w etapie oceny zintegrowanej na kontach kandydatów w portalu EPSO: 15/06/2021

Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny zintegrowanej: 6

Wszyscy kandydaci, którzy zdali testy i spełniają warunki kwalifikowalności, są dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu.

 

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 16/06/2021 - 09:35
Data aktualizacji : 16/06/2021 - 10:16