Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Pozvánka do diaľkového hodnotiaceho centra - Právnici lingvisti pre dánsky jazyk (DA)

Pozvánka do diaľkového hodnotiaceho centra - Právnici lingvisti pre dánsky jazyk (DA)

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 15/06/2021

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 6

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Referencia: 
Dátum publikovania : 16/06/2021 - 09:35
Dátum aktualizácie : 16/06/2021 - 10:16