Konačni rezultati natječaja - Stručnjaci u području pravnog istraživanja – pravnici – talijansko (IT) pravo

Objava rezultata centra za procjenu i konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata: 24/06/2021

Broj kandidata na popisu uspješnih kandidata: 8

Najmanji ukupni broj bodova: 153​

Popis uspješnih kandidata objavit će se na našim internetskim stranicama otprilike mjesec dana nakon objave konačnih rezultata natječaja u EPSO računima kandidata.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 25/06/2021 - 08:26
Datum zadnjeg ažuriranja : 25/06/2021 - 09:11