Konačni rezultati natječaja - Stručnjaci u području pravnog istraživanja – pravnici – talijansko (IT) pravo

Objava rezultata centra za procjenu i konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata: 24/06/2021

Broj kandidata na popisu uspješnih kandidata: 6

Najmanji ukupni broj bodova: 138​

Popis uspješnih kandidata objavit će se na našim internetskim stranicama otprilike mjesec dana nakon objave konačnih rezultata natječaja u EPSO računima kandidata.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 25/06/2021 - 09:20
Datum zadnjeg ažuriranja : 25/06/2021 - 09:20