Galīgie konkursa rezultāti - Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Itālijas (IT) tiesību akti

Vērtēšanas centra un galīgo konkursa rezultātu publicēšana kandidātu EPSO kontos: 24/06/2021

Rezerves sarakstā iekļauto kandidātu skaits: 6

Minimālais punktu skaits: 138​

Rezerves sarakstu publicēs mūsu tīmekļa vietnē aptuveni mēnesi pēc noslēdzošā pārbaudījuma rezultātu publicēšanas kandidātu EPSO kontos.

Publicēšanas datums : 25/06/2021 - 09:20
Atjauninājuma datums : 25/06/2021 - 09:20