Konečné výsledky výberového konania - Odborníci na právny výskum – Právnici – Talianske právo (IT)

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 24/06/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 6

Minimálny počet bodov: 138​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Dátum publikovania : 25/06/2021 - 09:20
Dátum aktualizácie : 25/06/2021 - 09:20