Godkända sökande i uttagningsprovet - Specialister på rättsutredningar – Jurister – italiensk lagstiftning (IT)

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 24/06/2021

Antal godkända sökande på reservlistan: 6

Godkänt resultat: 138​

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Publicerat den : 25/06/2021 - 09:20
Senaste uppdatering : 25/06/2021 - 09:20