Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Администратори в областта на одита

Окончателни резултати от конкурса - Администратори в областта на одита

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 24/06/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 85

Минимален резултат: 104​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 25/06/2021 - 10:37
Дата на актуализацията : 25/06/2021 - 10:37