Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Конферентни оператори

Окончателни резултати от конкурса - Конферентни оператори

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 25/06/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 28

Минимален резултат: 112​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 25/06/2021 - 14:47
Дата на актуализацията : 25/06/2021 - 14:47