Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Τεχνικοί διασκέψεων

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Τεχνικοί διασκέψεων

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 25/06/2021

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 28

Ελάχιστη βαθμολογία: 112​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 25/06/2021 - 14:47
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 25/06/2021 - 14:47