Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора — първи етап - Администратори в областта на политиката относно химикалите

Резултати от подбора — първи етап - Администратори в областта на политиката относно химикалите

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 01/07/2021

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 518

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 02/07/2021 - 08:36
Дата на актуализацията : 02/07/2021 - 08:36