Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от процедурата за подбор - Администратори — Сигурност в областта на ИКТ

Окончателни резултати от процедурата за подбор - Администратори — Сигурност в областта на ИКТ

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 05/07/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 52

Минимален резултат: 65​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 06/07/2021 - 13:12
Дата на актуализацията : 06/07/2021 - 13:12