Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής - Διοικητικοί υπάλληλοι – Ασφάλεια ΤΠΕ

Τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής - Διοικητικοί υπάλληλοι – Ασφάλεια ΤΠΕ

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 05/07/2021

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 52

Ελάχιστη βαθμολογία: 65​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 06/07/2021 - 13:12
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 06/07/2021 - 13:12