Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Администратори в областта на одита

Окончателни резултати от конкурса - Администратори в областта на одита

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 22/04/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 37

Минимален резултат: 113.5​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 08/07/2021 - 11:06
Дата на актуализацията : 08/07/2021 - 11:07