Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Πυρηνικοί επιθεωρητές

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Πυρηνικοί επιθεωρητές

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 07/07/2021

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 118

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 42​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 09/07/2021 - 09:01
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 09/07/2021 - 09:01