Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Администратори

Окончателни резултати от конкурса - Администратори

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 09/07/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 150

Минимален резултат: 61​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 09/07/2021 - 14:38
Дата на актуализацията : 09/07/2021 - 14:39