Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 09/07/2021

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 150

Ελάχιστη βαθμολογία: 61​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 09/07/2021 - 14:38
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 09/07/2021 - 14:39