Начало > Възможности за работа > Новини > Бъдещи конкурси: повече информация ще намерите на страницата „Предстоящи възможности“

Бъдещи конкурси: повече информация ще намерите на страницата „Предстоящи възможности“

Отсега нататък ще публикуваме повече информация за бъдещите конкурси на нашата страница Предстоящи възможности.

Списъкът ще включва процедури за подбор, за които вече е определена дата на публикуване, както и бъдещи процедури, които EPSO подготвя в тясно сътрудничество с институциите на ЕС и техните служби за наемане на работа. Списъкът ще се актуализира редовно.

Дата на публикуване : 26/07/2021 - 09:40
Дата на актуализацията : 23/09/2021 - 12:00