Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от процедурата за подбор - Администратори — Високи технологии: квантови технологии

Окончателни резултати от процедурата за подбор - Администратори — Високи технологии: квантови технологии

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 19/07/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 5

Минимален резултат: 75​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 19/07/2021 - 15:09
Дата на актуализацията : 19/07/2021 - 15:10