Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Εφεδρικός κατάλογος - Τεχνικοί διασκέψεων

Εφεδρικός κατάλογος - Τεχνικοί διασκέψεων

Ο κατάλογος έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπό μας

Πληροφορίες σχετικά με τα θεσμικά όργανα που προσλαμβάνουν και τις σχετικές ποσοστώσεις θα βρείτε στη σελίδα του καταλόγου.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 20/07/2021 - 12:58
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 20/07/2021 - 12:58