Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от процедурата за подбор - Администратори — ИТ инфраструктура и облак

Окончателни резултати от процедурата за подбор - Администратори — ИТ инфраструктура и облак

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 19/07/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 29

Минимален резултат: 76​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 20/07/2021 - 13:13
Дата на актуализацията : 30/08/2021 - 12:55