Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Konačni rezultati postupka odabira - Administratori – IT infrastruktura i oblak

Konačni rezultati postupka odabira - Administratori – IT infrastruktura i oblak

Objava rezultata centra za procjenu i konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata: 19/07/2021

Broj kandidata na popisu uspješnih kandidata: 29

Najmanji ukupni broj bodova: 76​

Popis uspješnih kandidata objavit će se na našim internetskim stranicama otprilike mjesec dana nakon objave konačnih rezultata natječaja u EPSO računima kandidata.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 20/07/2021 - 13:13
Datum zadnjeg ažuriranja : 30/08/2021 - 12:55