Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Юрист-лингвисти с датски език (DA)

Окончателни резултати от конкурса - Юрист-лингвисти с датски език (DA)

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 23/07/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 3

Минимален резултат: 180​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 23/07/2021 - 12:37
Дата на актуализацията : 23/07/2021 - 12:37