Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania - Právnici lingvisti pre dánsky jazyk (DA)

Konečné výsledky výberového konania - Právnici lingvisti pre dánsky jazyk (DA)

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 23/07/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 3

Minimálny počet bodov: 180​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Referencia: 
Dátum publikovania : 23/07/2021 - 12:37
Dátum aktualizácie : 23/07/2021 - 12:37