Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - Danskspråkiga juristlingvister (DA)

Godkända sökande i uttagningsprovet - Danskspråkiga juristlingvister (DA)

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 23/07/2021

Antal godkända sökande på reservlistan: 3

Godkänt resultat: 180​

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Referens: 
Publicerat den : 23/07/2021 - 12:37
Senaste uppdatering : 23/07/2021 - 12:37